Spełniaj standardy dostępności cyfrowej WCAG 2.1, aby dotrzeć do wszystkich pracowników.

Zamień bariery na dostępność!

Screen szkolenia w standardach WCAG 2.1

WCAG 2.1

Standardy dostępności WCAG 2.1 wyznaczają jasne zasady, jak przygotowywać treści cyfrowe i PDFy, aby były one uniwersalne oraz przystępne dla wszystkich użytkowników – szczególnie tych z niepełnosprawnościami.

Warto ułatwiać przekraczanie barier tym, którzy tego potrzebują. To nie tylko umożliwienie osobie na wózku inwalidzkim korzystania z budynku – to również stwarzanie przyjaznego środowiska w świecie cyfrowym.

Twoja dostępność leży w naszych kompetencjach

Jak spełniamy standardy WCAG 2.1 w e-learningu?

Postrzegalność

Treści szkoleń ​e-learningowych przygotowujemy w sposób czytelny i przejrzysty. Elementy graficzne opisujemy alternatywnym tekstem, a do nagrań lektora dodajemy transkrypcję lub lektora migowego. Dbamy przy tym o zachowanie odpowiedniego kontrastu.

Funkcjonalność

Zapewniamy dostępność wszystkich funkcjonalności szkolenia e-learningowego przy użyciu myszki i/lub klawiatury. Przygotowane przez nas szkolenia są łatwe w obsłudze i dopasowują się do ekranu komputera, tabletu lub smartfona – w zależności od potrzeb użytkownika.​

Zrozumiałość

W naszych szkoleniach używamy przystępnego języka i korzystamy ze spójnego interfejsu. Poruszanie się po kursie odbywa się w sposób intuicyjny i nie wzbudzający żadnych wątpliwości – również dla osób niewdrożonych w nowe media i z różnymi niepełnosprawnościami.​

Solidność

Nasze kursy działają prawidłowo na różnego rodzaju przeglądarkach i platformach e-learningowych. Są również kompatybilne z technologiami wspierającymi przyswajanie treści, np. czytnikami ekranowymi, czytakami. To ułatwia dostosowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb.

Szkolenia e-learningowe z wykorzystaniem języka migowego

Kursy w standardzie WCAG 2.1 zawierają alternatywną formę dla każdej treści nietekstowej.

Treścią nietekstową może być np. nagranie lektora. Tworzymy dla niego dodatkowe pole transkrypcji, które zawiera treść wypowiedzi lub okienko z tłumaczem języka migowego.

Szkolenie e-learningowe z wykorzystaniem języka migowego

Szczegóły przygotowania kursów wg standardu WCAG 2.1

Nagłówki i tytuły

Na każdym ekranie szkolenia zamieszczamy widoczne nagłówki tematyczne po to, by użytkownik wiedział gdzie się znajduje i co zawiera dany ekran.

Kontrast

Korzystamy ze specjalnych narzędzi, aby dostarczyć kurs o odpowiednim współczynniku kontrastu. Nie zapominamy przy tym o utrzymaniu wysokich standardów estetycznych.

Alternatywny opis grafik i tabel

Grafiki, tabele czy schematy posiadają alternatywne opisy. Użytkownik może się z nimi zapoznać korzystając z bezpłatnych narzędzi do czytania treści.

Lektor

Kursy ze standardem WCAG mogą zawierać nagrania lektora, który jest narratorem i dopowiada potrzebną treść. Wówczas tekst z nagrania można znaleźć w odpowiednim okienku kursu.

Ćwiczenia

Wszystkie ćwiczenia zawarte w szkoleniu można rozwiązywać zarówno klikając myszką, jak i wciskając odpowiednie klawisze klawiatury.

Czytnik ekranu

Kursy są przygotowane tak, aby kolejność poruszania się po obszarach tekstowych, przyciskach lub polach ćwiczeniowych była logiczna i intuicyjna.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zapytaj o szkolenia e-learningowe zgodne ze standardami WCAGSmart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Smart) niniejszym infromuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym. Dowiedz się więcej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Smart Education International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie drogą elektroniczną na podany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji n. t. produktów, promocji, organizowanych wydarzeń oraz innych usług oferowanych przez Smart (informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (w tym poprzez SMS) ze strony Smart Education International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Smart) na podany przez mnie w Formularzu numer telefonu ( w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących) n. t. promocji, szkoleń, organizowanych wydarzeń oraz innych usług oferowanych przez Smart (marketing bezpośredni produktów i usług Smart).