E-learningPoradyDostępność cyfrowa i standardy WCAG 2.1 w szkoleniach e-learningowych

Żyjemy w rzeczywistości, która staje się coraz bardziej pełna empatii i zorientowana na trudności,
z jakimi mogą się spotykać się osoby zmagające się z różnego typu ograniczeniami. Znajduje to swoje odbicie również w świecie cyfrowym. W odpowiedzi na bariery powszechne w jego obszarze, stworzono zestaw wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych: WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines). Sprostanie ich wymaganiom jest pewnym wyzwaniem zarówno dla twórców szkoleń e-learningowych jak i podmiotów zamawiających je. Nasza praktyka pokazuje jednak, że jest to wyzwanie jak najbardziej osiągalne i przynosi zamierzone rezultaty – realizację wysokiej jakości szkoleń dostępnych dla wszystkich, bez względu na rodzaj ograniczeń i towarzyszące okoliczności.

 

Czym są standardy WCAG 2.1?

W ogólnym założeniu, jest to dbałość o zapewnienie równego dostępu do funkcjonalności produktu cyfrowego dla możliwie jak najszerszej grupy osób – niezależnie od trudności, z jakimi się zmagają oraz okoliczności, w jakich się znajdują. Mowa tu o osobach z różnego typu ograniczeniami: niewidomych i słabowidzących, o różnych stopniach uszkodzenia słuchu, niepełnosprawnych ruchowo i/lub intelektualnie, osób z zaburzeniami mowy czy nadwrażliwością na światło. Poszerzenie dostępności cyfrowej działa na korzyść zarówno osób niepełnosprawnych, jak również wszystkich innych użytkowników, którzy mogą napotykać specyficzne dla siebie problemy z odbiorze treści. Wystarczy tu przywołać chociażby tych, którzy korzystają z danego rozwiązania w głośnym miejscu publicznym, mają do dyspozycji jedynie urządzenie mobilne, lub borykają się z trudnościami w odnalezieniu w cyfrowym świecie ze względu na swój wiek. Wszyscy ci użytkownicy mogą potrzebować np.:

  • możliwości poruszania się po stronie jedynie za pomocą klawiatury,
  • opisów załączonych grafik,
  • możliwości powiększenia treści lub zwiększenia kontrastu ekranu.

Oprócz szeregu wymogów technicznych, wytyczne WCAG wskazują na 4 aspekty, które powinien spełniać produkty cyfrowy:

  • postrzegalność,
  • funkcjonalność,
  • zrozumiałość,
  • solidność.[1]

Zatem: pod tym tajemniczo brzmiącym ciągiem znaków WCAG 2.1 kryje się zarówno ogólna myśl związana z poszerzeniem dostępności dla wszystkich, jak i szereg konkretnych, technicznych wymagań co do produktu. Z naszego doświadczenia wynika, że zastosowanie standardów WCAG otwiera drogę do zapoznania się z przekazywanymi treściami bardzo szerokiemu gronu użytkowników, niezależnie od trudności, jakich doświadczają.

Dostępność cyfrowa i standardy WCAG 2.1 w szkoleniach e-learningowych

Dostępność cyfrowa i standardy WCAG 2.1 w szkoleniach e-learningowych

Nasze doświadczenia w realizacji standardów WCAG 2.1

Zacznijmy od kilku informacji formalnych. Zgodnie z  Ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne należące do podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo. Co to oznacza w praktyce? Dany produkt cyfrowy musi spełniać szczegółowe wymagania, które są zebrane w tabeli będącej załącznikiem do ustawy. Tabela opisuje wymagania z zakresu standardu WCAG na poziomie AA – czyli z tzw. niewielkimi ograniczeniami. Dodatkowo, w świetle ustawy, strony internetowe działające wewnętrznie (tzn. intranety i ekstranety), muszą być dostępne cyfrowo i posiadać własne deklaracje dostępności. To właśnie do tej grupy produktów możemy zaliczyć platformy e-learningowe i zgromadzone na nich szkolenia.

Jak to wygląda z naszej, e-learningowej perspektywy w praktyce?  Nasze doświadczenia pokazują, że dostarczanie uniwersalnych, cyfrowych rozwiązań staje się aktualnie standardem nie tylko w sektorze publicznym i otwiera się na nie coraz więcej firm. Służy to nie tylko osobom potrzebującym większej dostępności, ale również podmiotom, które dzięki temu mają szansę dotrzeć do większej ilości odbiorców za pomocą drogi cyfrowej.

Tworzenie szkoleń e-learningowych zgodnych z wymogami WCAG nie jest dla nas nowością. Dzięki nim uzyskaliśmy szerszą perspektywę i lepiej zrozumieliśmy potrzeby użytkowników, wynikające z ich ograniczeń. Naszym zadaniem w tej kwestii jest dostarczanie – w miarę możliwości – maksymalnie dostępnych kursów na niezmiennie wysokim poziomie. Współpracując z różnymi organizacjami i firmami, wspólnie staramy się znaleźć najodpowiedniejsze rozwiązania szkoleniowe oparte o wymogi WCAG 2.1. W projektowaniu szkoleń używamy narzędzi i metod, które dają możliwość tworzenia treści dostępnych cyfrowo. W naszej praktyce okazało się, że stworzenie szkolenia spełniającego wymagania dostępności nie odbiega w znaczny sposób od standardowego procesu produkcji i pozwala zachować jego wysoki poziom oraz atrakcyjną formę.

Dostępność cyfrowa i standardy WCAG 2.1 w szkoleniach e-learningowych

Dostępność cyfrowa i standardy WCAG 2.1 w szkoleniach e-learningowych

Jak dbamy o standardy WCAG 2.1 w Smart Education?

W projektowanych przez nas szkoleniach dbamy o wspomniane wcześniej 4 aspekty dostępności w następujący sposób:

Postrzegalność: Przygotowujemy treści i interfejs, które są dostrzegalne przynajmniej poprzez jeden ze zmysłów użytkownika.

Funkcjonalność: Kursy tworzymy tak, aby treści  dało się wyświetlać i kontrolować za pomocą różnych narzędzi oraz obsługiwać np. jedynie za pomocą klawiatury.

Zrozumiałość: Używamy prostego, przystępnego języka i korzystamy ze spójnego interfejsu.

Solidność: Nasze kursy działają prawidłowo na różnego rodzaju przeglądarkach  i platformach oraz są kompatybilne z technologiami wspierającymi.

Jak wspominaliśmy wcześniej, w Smart Education dbamy o to, aby dostępność szkoleń nie wykluczała się z ich estetyką ani wysokim poziomem przekazywanej wiedzy. Jak to robimy? Kładziemy duży nacisk na widoczność nagłówków tematycznych informujących użytkownika o tym, co zawiera ekran. Wszystkie grafiki, schematy czy tabele opatrzamy alternatywnym opisem. Jeśli jesteśmy przy aspekcie wizualnym – stosowany przez nas kontrast zawsze spełnia zarówno swoją funkcjonalność, jak i wysokie standardy estetyczne. Dodatkowo, każdy ekran szkolenia zawiera zarówno nagranie lektora, jak i treść czytanego przez niego tekstu. Przygotowywane przez nas ćwiczenia można rozwiązywać zarówno za pomocą myszki, jak i klawiatury. Ponadto, przygotowujemy nasze kursy tak, aby kolejność poruszania się po kolejnych obszarach tekstowych, przyciskach czy polach ćwiczeniowych była logiczna i intuicyjna.

 

Również ceny szkoleń nie różnią się znacznie od tych, które nie spełniają określonych standardów. Jednym słowem: dostosowanie szkoleń do wymogów dostępności zmienia wiele, ale jedne z najistotniejszych aspektów pozostają na miejscu. Aby lepiej poznać specyfikę naszej pracy ze standardami WCAG 2.1, zajrzyj na naszą stronę.

 

Podsumowanie

W związku z wprowadzeniem standardów WCAG 2.1, rzeczywistość skonfrontowała nas z potrzebą możliwie jak najpełniejszego dostosowania przekazu do osób o różnorodnych potrzebach. To wiąże się z kolei z obowiązkiem spełnienia szeregu wymogów i wytycznych. W Smart Education śmiało wychodzimy temu wyzwaniu naprzeciw i niezmiennie dbamy o najwyższą jakość naszych szkoleń, aby przekazywana przez nas wiedza mogła dotrzeć do jak najszerszego grona użytkowników.

 

Źródła:

[1] https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wcag-21-w-skrocie

[2] https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/omowienie-wymogow-dostepnosci-cyfrowej-dla-podmiotow-publicznych