Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa to rozwiązania dedykowane dla działów szkoleń i rozwoju pracownika. W jej zakres wchodzą moduły, tj. baza wiedzy, ścieżki rozwoju, szkolenia e-lerningowe, feedback, itp. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://smarteducation.pl/platforma-e-learningowa/

W celu dokładnego omówienia dostępnych możliwości zapraszamy do kontaktu!

Nasza platforma szkoleniowa była testowana na różnego rodzaju urządzeniach mobilnych, zarówno pracujących na systemie Android jak i na systemie iOS. Projektując Platformę LMS, dokładamy wszelkich starań aby była ona w pełni responsywna i możliwie najbardziej czytelna dla użytkowników, niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzystają (smartfon, tablet czy komputer).

Przyjmuje się, że wdrożenie platformy trwa średnio od 20 do 30 dni roboczych. Około 5 dni trwa szczegółowa analiza wymagań, ok 10 trwa wdrożenie i testy systemu, a ok 5 dni trwa jego konfiguracja, która odbywa się w trakcie szkolenia administracyjnego pracowników po stronie Zleceniodawcy.

Tak, wygląd platformy można dostosować do potrzeb, wytycznych i Księgi Identyfikacji Wizualnej organizacji. Wizualizacje zamówionego systemu przygotowywane są przez naszych grafików, w następnym etapie akceptowane przez Zamawiającego.

Zarządzanie platformą e-learningową nie wymaga wiedzy programistycznej. Nasz trener szkoli z obsługi administracyjnej pracowników po stronie Zleceniodawcy. Nasi Klienci zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie. Możemy również przygotować instrukcję obsługi platformy e-learningowej dla działu administracji platformą po stronie Zleceniodawcy.

Przy zamówieniu platformy e-learningowej, Klient nie płaci za użytkownika. Określamy maksymalną liczbę użytkowników, którzy będą mieli dostęp do platformy i dostosowujemy do niej parametry serwera.

Zarówno 501 jak i 550 osoba będzie mogła się zalogować na platformę LMS, aczkolwiek to może spowolnić jej działanie. Przedstawiona maksymalna liczba użytkowników gwarantuje płynne działanie systemu. Na bieżąco monitorujemy obciążenie serwerów, gdy zauważymy że parametry są zbyt niskie, dla danej liczby użytkowników, informujemy Klienta.

Korzystanie z platformy powinno kojarzyć się użytkownikom z czymś przyjemnym. Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy co zrobić by pracownicy byli zaangażowani w działaniach. Podczas rozmowy możemy Ci przekazać jakie narzędzia działają najskuteczniej.

Po uzgodnieniu potrzeb i wymagań Klienta, mają miejsce następujące etapy:

 1. Spotkanie analityczne w siedzibie Klienta: spisanie ustaleń, wymagań, funkcjonalności zamówionego systemu.
 2. Na podstawie szczegółowej analizy nasz zespół konfiguruje system i opracowuje szatę graficzną.
 3. Testy gotowej platformy po stronie Smart Education, następnie po stronie Klienta.
 4. Po zaakceptowaniu i wdrożeniu poprawek, kończymy wdrażanie systemu.
 5. Oddajemy gotową platformę LMS zgodną z wymaganiami Zamawiającego.
 6. Po otrzymaniu platformy przez Zamawiającego szkolimy zespół odpowiedzialny za administrację po stronie Klienta, z zamówionej platformy.
 7. Świadczymy utrzymanie systemu wraz ze wsparciem administracyjnym.

Dajemy gwarancję na działanie platformy e-learningowej i jej utrzymanie. Na ogół są to 2 lata gwarancji, kwestie te jednak zależne są od zawartej przez obie strony umowy.

Tak, na każdym etapie współpracy można dodawać nowe funkcjonalności, bądź rozbudowywać o inne rozwiązania, np. onbording, ankiety, itp. Dodatkowe rozwiązania wdrażane są po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta.

Tak oczywiście, nasza platforma daje możliwość integracji z zewnętrznymi systemami. Najczęściej używamy do tego protokołów LDAP ( Lightweight Directory Access Protocol ) lub SSO (single sign-on).

Szkolenia e-learningowe

Współpraca opiera się na następujących etapach:

 1. Przygotowanie oferty: na etapie ofertowania ustalana jest struktura, koncepcja, oraz przesyłane są wizualizacje proponowanego stylu graficznego szkolenia. Na tej podstawie szacowana jest wartość projektu. Naszym celem jest ustalenie jak największej ilości szczegółów na etapie oferty, dzięki czemu Klient ma pewność, że otrzyma od nas produkt zgodny z ustaleniami.
 2. Akceptacja oferty zakończona podpisaniem zamówienia/umowy.
 3. Opracowanie scenariusza zakończone otrzymaniem akceptacji Klienta.
 4. Produkcja szkolenia.
 5. Testy techniczne.
 6. Przekazanie szkolenia Klientowi.

Czas produkcji szkolenia dedykowanego zależy od przyjętej koncepcji kursu oraz od ilości ekranów, które znajdą się docelowo w szkoleniu dedykowanym. W celu uzyskania dokładnego szacowania zapraszamy do kontaktu!

Przykładowo opracowanie dedykowanego szkolenia do 50-ciu ekranów, przygotowanego na bazie materiału merytorycznego dostarczonego przez Klienta trwa ok 21 dni roboczych po stronie Smart Education.

Materiały merytoryczne, które stanowią podstawę struktury oraz scenariusza Zamawiający może przekazać w zasadzie w dowolnej formie uzgodnionej z doradcą Smart Education. Mogą to być m.in. pliki PDF, dokumenty tekstowe, broszury czy prezentacje multimedialne. Dobrze, aby w jak największym stopniu odzwierciedlały one treść, która ma znaleźć się w szkoleniu.

Nasze szkolenia są zawsze testowane na różnego rodzaju urządzeniach mobilnych, zarówno pracujących na systemie Android jak i na systemie iOS. Projektując je, dokładamy wszelkich starań aby były one dostosowane do różnych urządzeń, bez względu na to, z którego z nich korzysta użytkownik: smartfon, tablet, komputer.

Zazwyczaj wdrażamy I lub II tury uwag po stronie Klienta. Jeśli chodzi o uwagi na etapie scenariusza – dotyczą one treści merytorycznych. Uwagi produkcyjne mogą dotyczyć funkcjonalności technicznych szkolenia, grafik (elementy graficzne mogą być modyfikowane w określonym stopniu) czy np. poprawnego działania elementów interaktywnych.

Tak, w szkoleniach dostępna jest opcja powrotu do miejsca, w którym użytkownik przerwał szkolenie. Po ponownym zalogowaniu użytkownik powróci do miejsca, w którym przerwał szkolenie.

Edycja szkoleń jest możliwa, jednak niezbędnych jest do tego kilka elementów. Przede wszystkim należy pamiętać, że szkolenia e-learningowe tworzone są w specjalnych,  dedykowanych do tego celu narzędziach, dlatego edytowanie ich wymaga dostępu do nich. Ważnym elementem jest również dostępność do plików źródłowych projektu, które mogą zostać udostępnione Zamawiającemu po wcześniejszym ustaleniu warunków przekazania praw autorskich do szkolenia oraz plików źródłowych.

Do produkcji szkoleń e-elarningowych gotowych i dedykowanych używamy narzędzi: Articulate Soryline 3, lub Adapt Learning. Niektóre szkolenia tworzone są w formie animacji tzw. pigułki wiedzy. Do tego celu wykorzystujemy Adobe After Effects.

Z tymi 3 narzędziami pracujemy na co dzień, ale oczywiście nie zamykamy się na inne rozwiązania :).

Tak, posiadamy doświadczenie w tworzeniu szkoleń, które są dostosowane do standardu WCAG (pełna dostępność z poziomu klawiatury oraz zachowanie odpowiedniego kontrastu).

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie?