System Zarządzania przez cele (ZPC, MBO) wspiera firmy w szybkim i intuicyjnym przeprowadzeniu procesu wyznaczania celów oraz ich bieżącego monitorowania.

Zarządzanie przez cele - system MBO Smart Education

Z naszych rozwiązań korzystają

MBO - zarządzanie przez cele organizacji

Zarządzaj przez cele

System Zarządzania przez cele (MBO) Smart Education umożliwia:

 • Wyznaczanie celów rocznych i kwartalnych
 • Wyznaczanie celów nadrzędnych i podrzędnych
 • Kaskadowanie celów na pracowników
 • Określanie wag i celów w różnych jednostkach miary (np. PLN, sztuki, %)
 • Bieżący monitoring postępów w realizacji celów

Wyznaczanie i monitorowanie realizacji celów

 • Pracownicy samodzielnie mogą wyznaczać cele i przesyłać je do akceptacji przełożonym.
 • Na bieżąco mogą wpisywać realizację, dzięki czemu widoczne są postępy oraz historia aktywności.
 • Planowanie odbywa się na bieżąco z możliwością edycji, modyfikacji, zamknięcia celu.
Cele MBO, metoda OKR, kaskadowanie celów
Cele organizacji MBO zarządzanie przez cele

Pełna konfiguracja celów

 • Ustalaj wagi celów
 • Wyznaczaj nadrzędności i podrzędności celów
 • Kaskaduj cele na podwładnych

Monitoruj i raportuj

System Zarządzania przez cele Smart Education pozwala na generowanie raportów umożliwiających przeprowadzanie rozmów podsumowujących oraz wspierających wyciąganie wniosków dotyczących organizacji.

 • Raporty indywidualne
 • Raporty zespołów
 • Raport online i do pobrania (Excel)
 • Historia celów
MBO - zarządzanie przez cele organizacji

Rozpocznij 14 dniowy, bezpłatny okres testowy Systemu Zarządzania przez cele (MBO)

Uruchom proces MBO - wyznaczania i rozliczania celów w organizacji w 3 prostych krokach:

Zaimportuj użytkowników ze strukturą organizacyjną.
Wyślij zaproszenia do menadżerów, aby rozpoczęli konfigurację wyznaczanie celów dla zespołów.
Wyślij zaproszenia do pozostałych pracowników, aby wspólnie z przełożonymi ustalili cele, wartości oraz terminy.

Wybierając System Zarządzania przez cele (MBO) Smart Education zyskujesz:

Wsparcie administratorów

Wsparcie administratorów zarządzania przez cele (MBO). Szkolimy z obsługi narzędzia oceny pracowników i wspieramy w konfiguracji.

Rozwój produktu Zarządzanie przez cele (MBO)

System Zarządzania przez cele Smart Education to polski system, który nieustająco rozwijamy gwarantując dostęp do nowych funkcjonalności. Zapewniamy możliwość integracji z Systemem do Ocen i Feedbacku oraz Platformą e-learningową.

Szybki i dostępny 24/7 System Zarządzania przez cele (MBO)

Zapewniamy utrzymanie, bezpieczeństwo IT i RODO, kopie zapasowe.

Rozpocznij 14 dniowy, bezpłatny okres testowy Systemu Zarządzania przez cele (MBO)

Integracja i bezpieczeństwo Systemu Zarządzania przez cele (MBO)

Dane użytkowników

 • Import danych użytkowników oraz struktury organizacyjnej za pomocą pliku Excel do Systemu zarządzania przez cele (MBO)
 • Integracja z Twoim systemem za pomocą np. AD/LDAP
 • SSO (Single Sign On – jednokrotne logowanie)

Bezpieczeństwo

 • Zapewniamy politykę silnych haseł
 • System MBO jest zabezpieczony szyfrowanym połączeniem https oraz certyfikatem SSL
 • Zapewniamy łączność klasy Tier 1
 • Serwery znajdują się na terytorium Polski
 • W gronie naszych klientów jest już kilkanaście instytucji finansowych i banków w Polsce

Pełna dostępność Systemu Zarządzania przez cele (MBO)

 • Narzędzie Zarządzanie przez cele (MBO) jest dostosowane do urządzeń mobilnych i stacjonarnych
 • System MBO jest dostępny 24/7
 • Wyznaczanie celów (MBO) dla zespołów i indywidualnie przeprowadza się w intuicyjny i łatwy sposób, system MBO został stworzony z myślą o użytkownikach z każdej grupy wiekowej pracowników

Umów się na 30 minutową prezentację Systemu Zarządzania przez cele (MBO) Smart Education!

Zarządzanie przez cele - system MBO Smart Education



Smart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Smart) niniejszym infromuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym. Dowiedz się więcej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Smart Education International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie drogą elektroniczną na podany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji n. t. produktów, promocji, organizowanych wydarzeń oraz innych usług oferowanych przez Smart (informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (w tym poprzez SMS) ze strony Smart Education International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Smart) na podany przez mnie w Formularzu numer telefonu ( w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących) n. t. promocji, szkoleń, organizowanych wydarzeń oraz innych usług oferowanych przez Smart (marketing bezpośredni produktów i usług Smart).