Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych zawartych w plikach Cookies na Urządzeniach Użytkowników i/lub Użytkowników niezalogowanych korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną, wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

  1. Administrator danych osobowych, Administrator, ADO, SMART – spółka pod firmą Smart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 73 00-834 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000344241, NIP: 5213549729, REGON: 142163278, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisów oraz przechowująca i uzyskująca dostęp za pośrednictwem plików Cookies do informacji w urządzeniach Użytkownika i/lub Użytkownika niezalogowanego;
  2. Serwis lub Serwisy – serwis internetowe SMART, działające pod następującymi adresami: smarteducation.pl;