Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych zawartych w plikach Cookies na Urządzeniach Użytkowników i/lub Użytkowników niezalogowanych korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną, wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 1. Administrator danych osobowych, Administrator, ADO, SMART – spółka pod firmą Smart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000344241, NIP: 5213549729, REGON: 142163278, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisów oraz przechowująca i uzyskująca dostęp za pośrednictwem plików Cookies do informacji w urządzeniach Użytkownika i/lub Użytkownika niezalogowanego;
 2. Serwis lub Serwisy – serwis internetowe SMART, działające pod następującymi adresami: smarteducation.pl;
 3. Serwisy zewnętrzne – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych w Serwisach;
 5. Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu w zakresie niewymagającym założenia Konta;
 6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 7. Cookies, pliki Cookies– dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika i/lub Użytkownika niezalogowanego;
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 9. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu, wykorzystywanych do zarządzania usługami;
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j., ze zm. z Dz.U.2019.730 art. 63).

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 1. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 2. Wyróżniamy następujące rodzaje plików Cookies.
  • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika i/lub Użytkownika niezalogowanego przez system teleinformatyczny Serwisów;
  • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika i/lub Użytkownika niezalogowanego przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
  • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 

§ 3 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

 1. SMART wykorzystuje pliki Cookies dla realizacji następujących celów:
  • umożliwienia korzystania z Serwisów ( w strefie zalogowanej – Konta) dla Użytkowników do uwierzytelniania Użytkownika z i pamiętania tzw. klucza sesji. Dzięki temu Użytkownik korzystający z określonego komputera/innego urządzenia jest identyfikowany w Serwisie po jednokrotnym zalogowaniu, aby nie było potrzeby wpisywać swojego loginu i hasła. SMART może też używać plików Cookies do przechowywania informacji kontrolnej i wykrywania nadużyć w zakresie nieuprawnionego uwierzytelniania w ramach Serwisów;

Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes SMART (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z Serwisu oraz na poprawie funkcjonalności Serwisu.

 • rozpoznania pierwszego wejścia na stronę Serwisu lub pierwszego wejścia po wyczyszczeniu plików Cookies przez Użytkownika i/lub Użytkownika niezalogowanego, w celu wyświetlenia odpowiedniego komunikatu n. t. niniejszej Polityki Prywatności;

Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes SMART (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z Serwisu oraz na poprawie funkcjonalności Serwisu.

 • zbierania i przetwarzania danych statycznych np. rejestracji ruchu generowanego przez Użytkowników i/lub Użytkowników niezalogowanych na Serwisie

Podstawa prawna. Wyrażenie zgody przez Użytkowników i/lub Użytkowników  niezalogowanych poprzez ustawienie przeglądarki  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), polegający na ułatwieniu korzystania z Serwisu oraz na poprawie funkcjonalności Serwisu.

 • Zapewnianie bezpieczeństw informatycznego Serwisu. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z Serwisu oraz na poprawie funkcjonalności Serwisu.
 • Remarketing usług SMART – korzystanie przez ADO z usług zaufanych zewnętrznych dostawców, polegających na wyświetlaniu komunikatów marketingowych SMART na innych stronach niż Serwisy Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych, oferujących tego typu usługi (np. Google Adwords)

Podstawa prawna. Wyrażenie zgody przez Użytkowników i/lub Użytkowników  niezalogowanych poprzez ustawienie przeglądarki  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), polegający na marketingu naszych produktów i usług SMART.

 

§ 4 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis

 1. Użytkownik i/lub Użytkownik niezalogowany może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies..
 2. Użytkownik i/lub Użytkownik niezalogowany może również całkowicie zablokować obsługę plików Cookies.
 3. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie
 4. Użytkownik i/lub Użytkownik niezalogowany może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik i/lub Użytkownik niezalogowany korzysta z usług Serwisu.
 5. Efektem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 i może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 6. Niedokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 powyżej, oznacza, że pliki Cookies będą umieszczone na Urządzeniu, a tym samym SMART będzie przechowywać informacje na Urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis.Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach:
  • Google Analytics
  • Google AdSense
  • Google AdWords
  • Facebook
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Mouseflow

 

§ 6 Bezpieczeństwo

 1. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
  • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
  • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest 6 ust. 2 Polityki Prywatności.

 

§ 7 Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w szczególności ze względu rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisów.
 2. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały poprzez umieszczenie informacji o wprowadzonej zmianie na stronie, na której zamieszona została niniejsza Polityka Prywatności.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji zmian Polityki Prywatności.
 4. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt przez formularz umieszczony w Serwisie.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES

 

Droga Użytkowniczko/Drogi Użytkowniku,

 

Smart informuje, iż zawartość plików Cookies nie pozwala na Twoją identyfikację.

 

Twoje dane w zakresie plików Cookies są przetwarzane w celach określonych w Polityce prywatności, tj.:

 1. umożliwienia korzystania z Serwisów ( w strefie zalogowanej – Konta) do uwierzytelniania użytkownika z i pamiętania tzw. klucza sesji, rozpoznania pierwszego wejścia na stronę Serwisu lub pierwszego wejścia po wyczyszczeniu plików Cookies w celu wyświetlenia odpowiedniego komunikatu Polityki Prywatności, zbierania i przetwarzania danych statycznych np. rejestracji ruchu generowanego przez użytkowników, zapewnianie bezpieczeństw informatycznego Serwisu – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Smart (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z Serwisu oraz na poprawie funkcjonalności Serwisu.
 2. polepszenie korzystania z Serwisu poprzez wyrażenie zgody poprzez ustanowienia Twojej przeglądarki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 3. remarketing usług SMART – podstawa prawna: wyrażenie zgody poprzez ustanowienia Twojej przeglądarki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), polegający na marketingu naszych produktów i usług SMART.

 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Smart w zakresie świadczenia usług informatycznych, usług konsultacyjnych oraz usług prawnych oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie wyświetlana komunikatów marketingowych Smart na innych stronach niż Serwisy (np. Google Adwords).

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych jesteś uprawniony – jeżeli podejmiesz działania pozwalające na identyfikację Twojej osoby –  do

 • żądania od Smart dostępu do swoich danych osobowych;
 1. cofnięcia zgody poprzez zmianę swoich ustawień przeglądarki;
 2. sprostowania swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. przenoszenia moich danych osobowych,
 6. usunięcia swoich danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli chcesz uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych przez Smart zachęca do kontaktu na adres: Smart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin.