Platforma do organizacji szkoleń stacjonarnych wspiera działy szkoleń, trenerów, menadżerów zespołów i pracowników. To szybka organizacja i rejestracja szkoleń wraz z narzędziami wspierającymi jak udostępnianie treści przed i po szkoleniach, pre-testy i post-testy, ankiety satysfakcji, listy obecności, raporty, certyfikaty.

Zarządzaj szkoleniami stacjonarnymi za pomocą platformy

Organizuj szkolenia stacjonarne, zarządzaj zapisami.
Wspieraj trenerów dając im odpowiednie narzędzia.
Monitoruj dzięki raportom, ankietom, testom wiedzy, certyfikatom.

Funkcjonalności

 • Utwórz katalog z kategoriami i podkategoriami szkoleń stacjonarnych.
 • Zorganizuj szkolenie stacjonarne i dodaj wszystkie wymagane informacje.
 • Przygotuj uczestników udostępniając im materiały przed, w trakcie, po szkoleniu.
 • Wesprzyj trenera umożliwiając mu wygenerowanie list obecności, certyfikatów, sprawdzenie wiedzy w teście oraz zbadanie satysfakcji w ankiecie.
 • Zautomatyzuj proces zapisów dzięki limitom na szkolenie, listom rezerwowym, automatycznym powiadomieniom po wypisie i zapisie.
 • Monitoruj obecność, wyniki, aktywność oraz satysfakcję.

1 000 szkoleń stacjonarnych rocznie w sieci sprzedaży

Wyzwania:

 • Organizacja 1000 szkoleń stacjonarnych w sieci sprzedaży – obowiązkowych i otwartych.
 • Organizacja pracy dla trenerów w całej Polsce szkolących w ponad 250 punktach.

Rozwiązanie:

 • Platforma szkoleń stacjonarnych umożliwiająca bieżące zarządzanie szkoleniami stacjonarnymi.
 • Automatyzacja procesu zapisów, wykorzystanie list rezerwowych, komunikacji akceptacji przełożonych.

Platforma do rejestracji KAŻDEGO szkolenia

Wyzwania:

 • Pracownicy nie zdają sobie sprawy ile firma inwestuje w ich rozwój. Z tego powodu każde szkolenie, spotkanie z trenerem, coachem, rozmowa rozwijająca, indywidualna czy zespołowa prowadzona przez menadżera powinna być rejestrowana na platformie.
 • Duża liczba spotkań wymaga szybkiego, prostego narzędzia do rejestracji, dostępnego przez komputer oraz urządzenia mobilne.

Rozwiązanie:

 • Platforma umożliwia rejestrację każdego wydarzenia i określenie jego rodzaju m.in. szkolenie, coaching, rozmowa indywidualna/grupowa. Dzięki temu możliwe jest wygenerowanie szczegółowych indywidualnych i zespołowych raportów.
 • Platforma umożliwiająca zapisy uczestników wydarzeń przez menadżerów, a historia jest widoczna w profilu każdego pracownika.

Integracja i bezpieczeństwo

Integracja

Nasze rozwiązania integrujemy z Twoimi systemami wewnętrznymi

 • SSO (jednokrotne logowanie).
 • Dane kadrowe.
 • Dane sprzedażowe.
 • Struktura organizacji.
 • Pobieramy dane m.in. z SAP, TETA, Systemy klasy ERP, CRM, Intranet.

Bezpieczeństwo

 • Nasze aplikacje wykorzystują szyfrowane połączenie https wraz z certyfikatem SSL.
 • Dbamy o politykę silnych haseł. W naszych aplikacjach możesz zdecydować jak skomplikowane hasła mają posiadać użytkownicy.
 • Nasze serwery znajdują się na terytorium Polski.
 • Zapewniamy łączność klasy Tier 1.
 • Zaufało nam już kilkanaście instytucji finansowych i banków w Polsce.

Automatyzacja

 • Automatyczna i codzienna synchronizacja danych użytkowników i struktury organizacyjnej.
 • Automatyczne przydzielenie i odbieranie dostępów na podstawie danych kadrowych.
 • Przypisywanie szkoleń po strukturze, bez konieczności ręcznego zapisywania użytkowników.
 • Przekazywanie wyników np. Ukończenie BHP do systemu kadrowego.
 • Automatyczne powiadomienia mailowe.
 • Automatyczne zaproszenia do kalendarza Outlook.

Usługi rekomendowane do platformy e-learningowej

Hosting
i serwis

Zapewniamy utrzymanie
i bezpieczeństwo

Wsparcie
użytkowników

Zapewniamy profesjonalną
pomoc w każdej sytuacji

Wsparcie
administratorów

Wspieramy realizację
projektów

Administracja
i komunikacja

Usprawniamy Twoją
komunikację

Uzyskaj dostęp do wersji demo – zdecyduj, w jaki sposób przetestować:

Przetestuję samodzielniePrezentacja onlineRozmowa z doradcą

Smart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Smart) niniejszym infromuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Smart Education International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie drogą elektroniczną na podany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji n. t. produktów, promocji, organizowanych wydarzeń oraz innych usług oferowanych przez Smart (informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (w tym poprzez SMS) ze strony Smart Education International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Smart) na podany przez mnie w Formularzu numer telefonu ( w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących) n. t. promocji, szkoleń, organizowanych wydarzeń oraz innych usług oferowanych przez Smart (marketing bezpośredni produktów i usług Smart).