Poznaj opinie swoich pracowników udostępniając anonimowe ankiety i kwestionariusze.
Skorzystaj z łatwego w obsłudze kreatora pytań, ankiet i kwestionariuszy, monitoruj wyniki.

Kiedy i o co warto pytać pracowników?

Ankieta satysfakcji po szkoleniu stacjonarnym i
e-learningowym.
Ankieta potrzeb szkoleniowych wspierająca budowanie katalogu i planów szkoleń.
Badanie satysfakcji onboardingu – ocena procesu, współpracowników, wdrażających.
Exit poll dla odchodzących pracowników – warto poznać ich opinie na koniec współpracy.

Umów się na rozmowę z doradcą - sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Ankiety - system wspomagający e-learning w smarteducation

Stwórz ankietę satysfakcji

 • Twórz pytania bezpośrednio w aplikacji.
 • Korzystaj z 8 typów pytań.
 • Podziel kwestionariusz na części, wprowadź narrację.

Przypisz ankietę do użytkowników

 • Dodaj ankietę do kursu e-learningowego, ścieżki rozwoju lub szkolenia stacjonarnego.
 • Oznacz ankietę jako szablon, do wykorzystania w przyszłości.
 • Wybierz użytkowników i określ termin realizacji ankiety.

Analizuj statystyki i generuj raporty

 • Przeglądaj wyniki w formie liczbowej oraz graficznej.
 • Pobieraj wykresy, które możesz wykorzystać w prezentacjach.
 • Eksportuj wyniki w formacie csv.
Chcesz stworzyć ankietę ewaluacyjną? Skorzystaj z naszego modułu testów!

Ocena satysfakcji ze szkoleń stacjonarnych i elearningowych

Ankieta dla użytkownika - ocena satysfakcji ze szkoleń stacjonarnych i elearningowych

Wyzwanie

Na platformie e-learningowej z systemem szkoleń stacjonarnych organizowanych jest ponad 1000 szkoleń rocznie.

 • Którzy trenerzy szkolą najlepiej, a którzy potrzebują wsparcia?
 • Które formy e-learningowe są skuteczne?

Rozwiązanie

Moduł ankiet działający z platformą e-learningową i systemem szkoleń stacjonarnych pozwala uruchomić ankietę jako kolejny element po szkoleniu. Zwiększenie liczby odpowiedzi jest osiągane dzięki udostępnieniu możliwości pobrania certyfikatu dopiero po wypełnieniu ankiety.

Exit poll – ankieta na zakończenie współpracy

Exit poll – ankieta na zakończenie współpracy

Wyzwanie

Wysoka rotacja pracowników wymusza zadanie pewnych pytań odchodzącym. Ma to na celu wyciągnięcie wniosków niezbędnych do ulepszenia procesów w organizacji.

Rozwiązanie

 • Anonimowa ankieta generowana specjalnie dla wybranych osób do jednorazowego wypełnienia z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.
 • Wynik i raport trafiają tylko do wyznaczonych osób zajmujących się obszarem rotacji pracowników. Nikt inny nie ma do nich dostępów.

Integracja i bezpieczeństwo

Integracja

Nasze rozwiązania integrujemy z Twoimi systemami wewnętrznymi

 • SSO (jednokrotne logowanie).
 • Dane kadrowe.
 • Dane sprzedażowe.
 • Struktura organizacji.
 • Pobieramy dane m.in. z SAP, TETA, Systemy klasy ERP, CRM, Intranet.

Bezpieczeństwo

 • Nasze aplikacje wykorzystują szyfrowane połączenie https wraz z certyfikatem SSL.
 • Dbamy o politykę silnych haseł. W naszych aplikacjach możesz zdecydować jak skomplikowane hasła mają posiadać użytkownicy.
 • Nasze serwery znajdują się na terytorium Polski.
 • Zapewniamy łączność klasy Tier 1.
 • Zaufało nam już kilkanaście instytucji finansowych i banków w Polsce.

Automatyzacja

 • Automatyczna i codzienna synchronizacja danych użytkowników i struktury organizacyjnej.
 • Automatyczne przydzielenie i odbieranie dostępów na podstawie danych kadrowych.
 • Przypisywanie szkoleń po strukturze, bez konieczności ręcznego zapisywania użytkowników.
 • Przekazywanie wyników np. ukończenie BHP do systemu kadrowego.
 • Automatyczne powiadomienia mailowe.
 • Automatyczne zaproszenia do kalendarza Outlook.

Usługi rekomendowane do platformy e-learningowej

Hosting i serwis

Zapewniamy utrzymaniei bezpieczeństwo

Wsparcie użytkowników

Zapewniamy profesjonalnąpomoc w każdej sytuacji

Wsparcie administratorów

Wspieramy realizacjęprojektów

Administracja i komunikacja

Usprawniamy Twojąkomunikację

Umów się na rozmowę z doradcą, by dowiedzieć się więcejSmart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Smart) niniejszym infromuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym. Dowiedz się więcej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Smart Education International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie drogą elektroniczną na podany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji n. t. produktów, promocji, organizowanych wydarzeń oraz innych usług oferowanych przez Smart (informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (w tym poprzez SMS) ze strony Smart Education International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Smart) na podany przez mnie w Formularzu numer telefonu ( w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących) n. t. promocji, szkoleń, organizowanych wydarzeń oraz innych usług oferowanych przez Smart (marketing bezpośredni produktów i usług Smart).