Ocena okresowa i wyznaczanie celów

Ocena okresowa i wyznaczanie celów

 

System ocen okresowych i wyznaczania celów służy menadżerom i pracownikom naszych Klientów do planowania ich pracy i rozwoju. Jest miejscem w którym znajdują się wspólnie ustalone zadania, które pozwalają podnosić kompetencje, ale i realizować cele umożliwiające awanse czy premie.

Dzięki Systemowi Oceny Okresowej i Wyznaczania Celów:

Przeprowadzisz ocenę okresową pracowników – 180, 270 lub 360 zgodnie ze swoim procesem

Wyznaczysz cele dla pracownika na kolejny okres

Stworzysz ankietę na dowolny temat dzięki kreatorowi

Udostępnisz formularz oceny lub ankietę dla wybranej grupy pracowników, Partnerów lub Klientów

Ocena pracownika:

Utworzenie formularza oceny z własnymi pytaniami

dystrybucję oceny do odpowiednich użytkowników (np. pracownik – przełożony – podwładny)

zarządzenie procesem obiegu oceny, aby wydarzyła się ona w odpowiednim czasie.

raportowanie wyników oceny dla indywidualnych użytkowników jak i wybranych zbiorczo.

tworzenie archiwum ocen do przeglądania historycznych wyników i osiągnięć przez pracownika i menadżera.

Cele

wyznaczanie celów na wybrany okres, planowanie ścieżki kariery dla pracownika przez przełożonego

Śledzenie postępów, wyników realizacji celów, generowanie raportu i statystyk

Ankiety

Tworzenie ankiet z wykorzystaniem kreatora z wbudowanymi typami pytań

Dystrybucja dla wybranej grupy pracowników, Partnerów lub Klientów

Raportowanie wyników i statystyk z ankiet

Dla kogo jest przeznaczony

Firm i instytucji, które chcą przeprowadzać oceny okresowe i wyznaczać cele swoim pracownikom

Usługi dodatkowe rekomendowane do produktu

Rozwijaj kompetencje pracowników 24/7

Hosting
i serwis

Wspracie dla administratora

Pakiet administracyjny

Szkolenie stacjonarne

Rekomendowane produkty uzupełniające

Rozwijaj kompetencje pracowników 24/7

E-learning

Sprawdź

Szkolenia stacjonarne

Sprawdź

Ścieżki kariery

Sprawdź

Dolineo

Sprawdź