Skuteczne szkolenie onboardingowe – jak je stworzyć?

Jak głosi zasada dotycząca pierwszego wrażenia – da się je zrobić tylko raz. Pierwsze wrażenie nowego pracownika na temat Twojej organizacji zależy od jakości onboardingu.
To nie tylko proces wprowadzenia nowego pracownika w struktury firmy, ale przede wszystkim inwestycja w jego przyszłą efektywność i zaangażowanie. W erze cyfryzacji e-learning stał
się nieocenionym narzędziem w efektywnym i elastycznym wprowadzaniu nowych pracowników do organizacji. Czy dobre szkolenie onboardingowe może z powodzeniem załatwić cały temat?

 1. Informacje na start: analiza potrzeb klienta
 2. Szkolenie onboardingowe w formie e-learningu – co powinno zawierać?
  • Powitanie i wprowadzenie
  • Praktyczne informacje organizacyjne
  • Zrozumienie roli i oczekiwań
  • Rozwój umiejętności i wiedzy
  • Budowanie sieci i integracja
  • Ocena postępów i feedback
  • Możliwość interakcji i wsparcia
 3. Podsumowanie

Informacje na start: analiza
potrzeb klienta

Proces onboardingu często jest pozbawiony planu i dzieje się intuicyjnie, co powoduje zniechęcenie i zwiększenie rotacji pracowników. Według Harvard Business Review, w firmach ze stworzoną strukturą

onboardingu rotacja nowych pracowników zmniejsza się o 50 %a ich efektywność wzrasta do 62%. Jak usystematyzować wiedzę nowego pracownika w obszarze procedur, produktów, kultury czy działania zespołów? W tym przypadku świetnie sprawdzą się szkolenia e-learningowe – stworzone i dopasowane do potrzeb Twojej firmy.

Zalety szkolenia onboardingowego w formie e-learningu:

 • idealne zarówno dla pracowników stacjonarnych jak i zdalnych,
 • można je wykonywać o każdej porze dnia, w dowolnym miejscu – wystarczy urządzenie z dostępem do internetu,
 • użytkownik w każdej chwili może wracać do modułów szkolenia lub wykonać szkolenie ponownie.

Szkolenie onboardingowe w formie e-learningu – co powinno zawierać?

 1. Powitanie i wprowadzenie

Pierwsze wrażenie ma kluczową wartość. Szkolenie powinno zaczynać się od ciepłego powitania i wprowadzenia, które pomaga nowym pracownikom poczuć się wartościowymi członkami zespołu. Warto zawrzeć wiadomość powitalną od liderów firmy, informacje
o kulturze organizacyjnej, misji i wartościach. Dodatkowo, indywidualne historie sukcesu obecnych pracowników mogą zainspirować i zmotywować, tworząc pozytywny obraz firmy. Personalizowane powitania lub wideo wprowadzające od bezpośrednich przełożonych lub kolegów z zespołu również mogą wzmocnić poczucie przynależności.

 1. Praktyczne informacje organizacyjne

Nowy pracownik musi szybko odnaleźć się w nowym środowisku pracy. Szkolenie powinno zawierać informacje o strukturze organizacyjnej, kluczowych osobach, procedurach pracy oraz dostępnych narzędziach i zasobach. Przydatne będą również wskazówki dotyczące codziennego funkcjonowania w firmie. Dostęp do wirtualnych wycieczek po biurze lub spotkań online z zespołem może z kolei pomóc w lepszym zrozumieniu środowiska pracy. Wprowadzenie „kodów kulturowych” firmy, takich jak nieformalne zasady czy zwyczaje, pomoże nowym pracownikom szybciej się zaaklimatyzować.

 1. Zrozumienie roli i oczekiwań

Każdy pracownik powinien dokładnie rozumieć swoją rolę w organizacji oraz oczekiwania
z nią związane. Szkolenie powinno szczegółowo przedstawiać zakres obowiązków, cele stanowiskowe oraz wskaźniki efektywności, które będą oceniane. Jest też istotne, aby wyjaśnić, jak konkretne role wpływają na ogólne cele i sukces firmy, co może zwiększyć motywację i zaangażowanie pracownika. Wyraźne przedstawienie ścieżek rozwoju
i możliwości awansu może dodatkowo pobudzić aspiracje zawodowe.

4. Rozwój umiejętności i wiedzy

Szkolenie onboardingowe to idealny moment na rozwój kluczowych umiejętności i wiedzy niezbędnej w nowej pracy. Powinno zawierać moduły szkoleniowe dostosowane do konkretnej roli, obejmujące zarówno wiedzę specjalistyczną, jak i ogólne umiejętności, takie

jak obsługa narzędzi czy zasady komunikacji w firmie. Umożliwienie dostępu
do zaawansowanych kursów lub certyfikacji może dodatkowo zachęcić pracowników
do dalszego rozwoju i pokazać, że firma inwestuje w ich kwalifikacje. Regularne aktualizacje treści szkoleniowych zapewnią, że materiał jest zawsze aktualny i zgodny z najnowszymi trendami w branży.

 1. Budowanie sieci i integracja

Integracja z zespołem to klucz do sukcesu. Szkolenie powinno zachęcać do budowania sieci kontaktów zawodowych, zapewniając informacje o zespole, mentorach, a także organizując interaktywne zadania czy projekty grupowe. Grupowe sesje onboardingowe z grywalizacją, nawet w formie wirtualnej, mogą sprzyjać budowaniu zespołu i wymianie doświadczeń między nowymi pracownikami. Dostęp do platform społecznościowych firmy lub dedykowanych grup dyskusyjnych może dodatkowo ułatwić networking i wymianę wiedzy.

 1. Ocena postępów i feedback

Skuteczne szkolenie onboardingowe musi być mierzalne. Ważne jest, aby zawierało elementy oceny postępów, takie jak testy czy projekty oceniające zrozumienie materiału. Równie ważny jest systematyczny feedback, który pozwoli nowemu pracownikowi na szybką adaptację i rozwój. Oprócz oceny formalnej, ważna jest też możliwość anonimowej oceny szkolenia przez pracownika, co może dostarczyć cennych wskazówek do jego ulepszenia. Zachęcanie do dzielenia się feedbackiem i spostrzeżeniami może również pomóc w tworzeniu kultury otwartej komunikacji i ciągłego doskonalenia. Warto pamiętać, że feedback jest szczególnie ważny dla młodych pracowników.

7. Możliwość interakcji i wsparcia

Pracownik w trakcie onboardingu może mieć wiele pytań i wątpliwości. Szkolenie powinno zapewniać łatwy dostęp do wsparcia, zarówno technicznego, jak i merytorycznego. Może to być dostęp do forum, sesje Q&A,
czy bezpośredni kontakt z trenerem czy

mentorem. Dostępność zasobów pomocy samodzielnej, takich jak bazy wiedzy czy FAQ, może dodatkowo umożliwić pracownikowi szybkie rozwiązywanie prostszych problemów.

Podsumowanie

Skuteczne szkolenie onboardingowe w formie e-learningu to znacznie więcej niż tylko przekazanie niezbędnych informacji. To strategicznie zaplanowany proces, który wpływa
na przyszłą efektywność, zaangażowanie i lojalność nowego pracownika wobec firmy. Zaprojektowanie takiego szkolenia wymaga zrozumienia specyfiki organizacji, potrzeb nowych pracowników oraz efektywnego wykorzystania technologii. Inwestycja w jakość procesu onboardingowego to inwestycja w przyszłość firmy. Warto zatem poświęcić czas
i zasoby na to, aby każdy nowy pracownik czuł się wartościowy, rozumiał swoją rolę i miał możliwości rozwoju od pierwszych dni pracy.