Pokolenie Z – szkolenia online w rozwoju młodych pracowników

Wymagający, wszechwiedzący i roszczeniowi – to stereotypy często opisujące pokolenie Z. Chociaż sami przyznają, że jest w tym ziarnko prawdy, absolutnie jednak nie można
odmówić im bycia prawdziwym powiewem świeżości na rynku pracy i ciekawym wyzwaniem
dla przełożonych. Nowoczesny rozwój pracowników to coś, o co musisz zadbać, by przedstawiciele pokolenia Z czuli się dobrze w Twojej organizacji i z chęcią dzielili się swoim potencjałem – a jest on ogromny! Jak wykorzystać do tego e-learning?

 1. Pokolenie Z – charakerystyka
 2. Szkolenia online i pokolenie Z – dlaczego stanowią zgrany duet?
  • Zapewniasz im rozwój
  • Dbasz o ich czas
  • Zapewniasz jasne zasady gry
 3. Podsumowanie

„Poglądy młodego pokolenia są bardziej wyraziste, bo jest ono znacznie bardziej, jeśli słowo to jest na miejscu, krytyczne; jest bardziej samodzielne.”
Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

Pokolenie Zcharakterystyka

Przedstawiciele pokolenia Z urodzili się po roku 1995, chociaż niektóre źródła mówią
o roku 1990. Szacuje się, że do 2030 roku ta grupa zawodowa będzie stanowiła ok. 30% wszystkich pracowników na rynku pracy.
Jest to pierwsze pokolenie urodzone w erze

Internetu, który jest dla nich naturalnym środowiskiem. Jego przedstawiciele nie znają rzeczywistości bez komputerów, telefonów czy elektronicznych gadżetów. Co bardzo istotne, potrafią świetnie funkcjonować pomiędzy światem realnym a wirtualnym i płynnie przechodzić z jednego do drugiego. Docieranie do informacji nie stanowi dla nich najmniejszego problemu – korzystają w tym celu z przeglądarek i cenią sobie szybki dostęp do informacji. Są świetnie wykształceni, pewni siebie i otwarci. Nie boją się ryzyka
i błyskawicznego podejmowania decyzji. Jednocześnie twardo stąpają po ziemi – są realistami i poważnie myślą o swojej przyszłości. Przedstawiciele generacji Z mogą być cennym wsparciem dla swoich pracodawców, najpierw jednak muszą zostać odpowiednio zrozumiani, a ich potrzeby – zaspokojone.

Szkolenia online i pokolenie Z – dlaczego stanowią zgrany duet?

 1. Zapewniasz im rozwój

Planowanie rozwoju pracownika to punkt obowiązkowy w organizowaniu ich pracy.
Młodzi ludzie chcą pracować w miejscu, które zapewni im ciekawe projekty, a co za tym
idzie – ciągły rozwój. Uczenie się z wykorzystaniem nowych technologii jest dla nich naturalne – dlaczego więc nie wykorzystać tego w szkoleniu ich? Szkolenia online mają formę skondensowanych pigułek wiedzy, które zaspokajają różne obszary rozwoju pracowników. Z pewnością nauka online będzie dla „zetek” bardziej atrakcyjna, niż długie godziny spędzone w sali konferencyjnej. Szkolenia online mogą być też dla nich świetnym wsparciem w procesie onboardingowym.

 1. Dbasz o ich czas

Pokolenie Z ceni sobie dobre zarządzanie czasem i sprawny przepływ informacji. Lubią praktyczne, przejrzyste narzędzia, które ułatwiają i przyspieszają ich pracę. Swoją naukę
i rozwój „zetki” planują zgodnie z zasadą just in time learning – chcą mieć natychmiastowy dostęp do informacji na wyciągnięcie ręki. Łatwa dostępność szkoleń online doskonale wpisuje się zatem w myśl tej zasady. Jedyne, czego oprócz komputera czy tabletu potrzebuje użytkownik to login, hasło… i kilkanaście minut na ukończenie szkolenia z konkretnego zakresu tematycznego. Czas i miejsce realizacji szkolenia są oczywiście dowolne.
To zaspokaja ich potrzebę zdalnego wykonywania obowiązków.

 1. Zapewniasz jasne zasady gry

Przedstawiciele pokolenia Z cenią sobie przejrzystość w komunikacji oraz delegowaniu zadań. Lubią mieć precyzyjnie określony zakres obowiązków i efektów do osiągnięcia. Bardzo ważne jest dla nich również otrzymywanie konstruktywnych informacji zwrotnych w kwestii wykonywanych zadań. Co wspólnego ma z tym e-learning? Szkolenia online posiadają szczegółowo określone cele, zakres informacji i czas trwania. Jasne zasady zdobywania wiedzy, możliwość monitorowania swoich postępów oraz feedback po ukończeniu szkolenia stwarzają tym samym satysfakcjonujące warunki do nauki.

baza wiedzy dla pracownikow

Podsumowanie

Bez nowoczesnych metod rozwoju pracowników ani rusz, jeśli chcesz złapać flow
z przedstawicielami pokolenia Z i owocnie z nimi współpracować. Wykorzystaj nowe technologie i e-learning, aby dopasować się do rzeczywistości „zetek”, która w dużej mierze ma miejsce online. Dzięki temu zadbasz o ich czas potrzebę rozwoju i zdalnego wykonywania zadań – niezależnie od miejsca, w jakim się znajdują. Nie zapomnij o przejrzystej komunikacji
konstruktywnym feedbacku, a wspólne projekty będą sprawiały Wam wiele satysfakcji.


Źródła:

Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz,,Barbara Chomątowska