Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem pl;
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
 • Administrator danych osobowych – firma SMART EDUCATION INTERNATIONAL SP Z O. O., prowadząca działalność pod adresem: ul. Pańska 73 00-834 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5213549729, o nadanym numerze REGON: 142163278, zarejestrowana w SĄDZIE REJONOWYM DLA M. ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000344241, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 

§ 3 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

 

Administrator wykorzystuje pliki Cookies dla realizacji następujących celów:

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

 

§ 4 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 

§ 5 Wymagania Serwisu

 

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu bądź uniemożliwić korzystania z całego Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

 

§ 6 Serwisy zewnętrzne

 

 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 • Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
  • Google Analytics
  • Google AdSense
  • Google AdWords
  • Facebook
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Mouseflow

 

§ 7 Bezpieczeństwo

 

 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa uprawniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy bądź kontaktu z Użytkownikiem przed zawarciem umowy w celu.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez zbieranie dobrowolnie wprowadzonych przez Użytkowników
   w formularzach informacji,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 • Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody może uniemożliwić świadczenie usług przez Administratora i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.
 • Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu:
  • Dokonania procesu obsługo kontaktu informacyjnego;
  • Założenia konta w Serwisie;
  • Świadczenia usług na rzecz Użytkownika za pomocą Serwisu;

 

 • Dane osobowe będę przetwarzane przez Administratora przez czas świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, jak również po zaprzestaniu świadczenia tych usług, przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń wynikających
  z faktu świadczenia usług.
 • Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim. Dane osobowe pozostawione w Serwisie będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do ww. Ustawy, jak również zgodnie z innymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Osoba, które dane dotyczą a ma prawo wglądu do swoich danych osobowych zbieranych przez Administratora. Osoba ta ma również prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • W wypadkach, w których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia przedmiotowej zgody w dowolnym momencie, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (GIODO).
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.

 

§ 8 Zmiany w Polityce Prywatności

 

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w szczególności ze względu rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu.
 • O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały poprzez umieszczenie informacji o wprowadzonej zmianie pod adresem https://smarteducation.pl/.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji zmian Polityki Prywatności.
 • W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt przez formularz umieszczony w Serwisie.