Case study, czyli e-learning z życia wzięty

Czym jest case study w rozumieniu środowiska e-learningu? Najprościej określając, jest
to przykład sytuacji z życia danej organizacji, który ma znaczenie dla jej funkcjonowania. Tworzenie angażujących case study w szkoleniach online jest sztuką wymagającą nie 
tylko kreatywności, ale i metodycznego podejścia. Aby były one skuteczne, muszą zostać odpowiednio zaprojektowane i zintegrowane z treścią szkoleniową. Jak się za to zabrać?

  1. Efektywność case study a szkolenia online
  2. Case study – zwiększenie przyswajania wiedzy szkolenia online
  3. Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów
  4. Podsumowanie

Efektywność case study
a szkolenia online

Na początek garść statystyk. Otóż szkolenia online, w których pojawiają się case studies, podobnie jak szkolenia ze storytellingiem, mogą znacząco zwiększyć zaangażowanie uczestników oraz poprawić ich wyniki.

Według badań opublikowanych przez eLearning Industry, kursy online zawierające case study zwiększają zrozumienie materiału nawet o 30-50% w porównaniu do tradycyjnych metod nauczania. Dodatkowo, realne przykłady jako element szkolenia online może podnieść stopień przyswajania wiedzy. Jest to wynikiem zastosowania praktycznych przykładów
i scenariuszy bliskich realiom zawodowym uczestników.

Case study – zwiększenie przyswajania wiedzy szkolenia online

Jak to wygląda w praktyce? Journal of Applied Psychology wskazuje, że metody oparte na realnych przykładach mogą zwiększyć przyswajanie wiedzy u uczestników szkoleń o nawet 60%. Realistyczne scenariusze i problemy, które uczestnicy muszą rozwiązać, sprawiają, że informacje są lepiej przyswajane i zapamiętywane. Z kolei badania przeprowadzone przez Center for Teaching Excellence wykazały, że kursy e-learningowe zawierające obrazowe przykłady odnotowują o 45% wyższy poziom zaangażowania uczestników w porównaniu do kursów opartych wyłącznie na lekcjach teoretycznych. Całość brzmi zatem naprawdę imponująco.

Poprawa umiejętność
rozwiązywania problemów

Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów jest bez wątpienia nieocenionym elementem rozwoju osobistego i zawodowego. Przekłada się ona na większą efektywność
i kreatywność w pracy. Case studies symulują

realne wyzwania: ćwiczenie myślenia krytycznego i analitycznego, zadawanie pytań „dlaczego” oraz „jak” przy każdym napotkanym problemie. Może to oczywiście znacząco poprawić zdolności ich rozwiązywania. Regularne praktykowanie tych strategii
w bezpiecznym, edukacyjnym środowisku, takim jak szkolenia online, pozwala na stopniowe budowanie i wzmacnianie tych kluczowych kompetencji. To zatem prosta droga do innowacyjności i skuteczności w każdym aspekcie zawodowym.

Podsumowanie

Włączenie realnych przykładów do szkoleń online jest nie tylko metodą na zwiększenie atrakcyjności kursów, ale przede wszystkim efektywną strategią edukacyjną. Praktyczne zastosowanie wiedzy w kontekście realnych wyzwań zawodowych nie tylko zwiększa zainteresowanie materiałem. Przyczynia się również to do głębszego zrozumienia tematu, lepszego przyswajania wiedzy oraz rozwija umiejętności krytycznego myślenia
i rozwiązywania problemów. Case study w e-learningu to inwestycja w skuteczność nauczania i rozwój kompetencji zawodowych uczestników.