Polityka cookies

Obowiązek informacyjny dot. plików Cookies

Droga Użytkowniczko/Drogi Użytkowniku,

Smart informuje, iż zawartość plików Cookies nie pozwala na Twoją identyfikację.

Twoje dane w zakresie plików Cookies są przetwarzane w celach określonych w Polityce prywatności, tj.:

  1. umożliwienia korzystania z Serwisów ( w strefie zalogowanej – Konta) do uwierzytelniania użytkownika z i pamiętania tzw. klucza sesji, rozpoznania pierwszego wejścia na stronę Serwisu lub pierwszego wejścia po wyczyszczeniu plików Cookies w celu wyświetlenia odpowiedniego komunikatu Polityki Prywatności, zbierania i przetwarzania danych statycznych np. rejestracji ruchu generowanego przez użytkowników, zapewnianie bezpieczeństw informatycznego Serwisu – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Smart (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z Serwisu oraz na poprawie funkcjonalności Serwisu.

  2. remarketing usług SMART – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Smart (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług SMART.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Smart w zakresie świadczenia usług informatycznych, usług konsultacyjnych oraz usług prawnych oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie wyświetlana komunikatów marketingowych Smart na innych stronach niż Serwisy (np. Google Adwords).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych jesteś uprawniony – jeżeli podejmiesz działania pozwalające na identyfikację Twojej osoby – do:

  1. żądania od Smart dostępu do swoich danych osobowych;

  2. sprostowania swoich danych osobowych;

  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

  5. przenoszenia moich danych osobowych,

  6. usunięcia swoich danych osobowych;

  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli chcesz uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych przez Smart zachęca do kontaktu na adres: Smart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa.