Platforma e-learningowaPoradySystem HRplatforma LMS

Nowoczesne koncepcje nauczania w przedsiębiorstwach wymagają kompleksowych i elastycznych rozwiązań wykraczających poza zakres tradycyjnych narzędzi. Kluczowym filarem wspierającym rozwój pracowników jest obecnie LMS (Learning Management System).

System zdalnego nauczania to platforma dostarczająca narzędzia do zarządzania rozwojem pracowników. Dzięki technologii LMS możliwe jest przede wszystkim planowanie, wdrażanie oraz ocena procesu uczenia się.

Do czego służy platforma LMS?

Rola LMS może być różna w zależności od potrzeb pracowników oraz obranej strategii firmy. Cechą szczególną Systemu zdalnego nauczania jest elastyczność i różnorodność przeznaczenia. Platforma może być wykorzystywana m.in. do:

 • Wspierania rozwoju zespołu – Główną misją LMS jest udostępnianie materiałów szkoleniowych, które mogą przybierać różne formy, m.in. mogą być udostępniane gotowe pliki utworzone w narzędziach zewnętrznych, a także tworzone bezpośrednio na platformie przy pomocy wbudowanych kreatorów. W ramach LMS możliwe jest przypisywanie kursów dla grup Użytkowników, zapewniając w ten sposób nabycie odpowiednich umiejętności zawodowych pracowników. Ponadto, wszystkie udostępniane na platformie treści szkoleniowe mogą być skupiane w formie ścieżek wiedzy, które stanowią indywidualny plan nauczania.
 • Wdrażania nowych pracowników – LMS wspiera także proces onboardingu, którego celem jest szybka adaptacja nowo zatrudnionych osób w firmie. Na platformie mogą być udostępniane m.in. procedury, informacje na temat kwestii administracyjnych i struktury firmy, czy szkolenia, które mogą przybierać różne formy audiowizualne. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jest konieczne powielanie materiałów szkoleniowych dla każdego nowego pracownika, bowiem są one dostępne z poziomu wyłącznie jednego systemu, a co więcej dostęp do nich możliwy jest w każdym miejscu oraz czasie. Dodatkowo, wszystkie udostępniane na platformie materiały mogą być stale aktualizowane oraz uzupełniane o nowe treści.
 • Motywowania pracowników – Platforma LMS daje możliwość aktywizacji pracowników oraz podnoszenia efektywności w biznesie przy wykorzystaniu elementów gry w procesie uczenia. Grywalizacja służy wsparciu motywacji użytkownika w zdobywaniu wiedzy, a także mobilizuje do osiągania wyznaczonych celów. Ponadto, pomaga zaangażować się w życie firmy, zwiększyć wydajność oraz promować ciągłe uczenie się i podnoszenie umiejętności pracowników umożliwiając im zdobywanie punktów, odznak, oraz przede wszystkim nagród.
 • Przeprowadzania testów – LMS posiada wbudowany kreator do tworzenia oraz udostępniania prostych oraz zaawansowanych quizów. Testy mogą zawierać różne typy pytań oraz być udostępniane dla pojedynczych osób lub wszystkich Użytkowników platformy. Dzięki wykorzystaniu modułu testów możliwa jest m.in. szybka weryfikacja wiedzy produktowej, czy znajomości procedur firmy.
 • Zapisów na terminy szkoleń stacjonarnych – Nowoczesne LMS często rozbudowywane są dodatkowo o moduł przeznaczony do obsługi procesu szkoleń stacjonarnych. Platforma LMS pozwala nie tylko na przeprowadzenie zapisów, ale także umożliwia m.in. udostępnienie materiałów wstępnych, przeprowadzenie pre- i post-testów, czy zbadanie satysfakcji osób, uczestniczących w minionym szkoleniu przy pomocy ankiet. Moduł jest bardzo elastyczny i może być dowolnie dostosowany do potrzeb każdej firmy.

Rozpocznij 30 dniowy, darmowy okres próbny

Dla kogo jest przeznaczony LMS?

LMS używany jest obecnie na całym świecie i może być wykorzystywany w niemal każdej branży m.in.:

 • firmy o różnej wielkości – od mikroprzedsiębiorstw po międzynarodowe korporacje,
 • organizacje rządowe,
 • instytucje edukacyjne działające w trybie tradycyjnym w tym szkoły, czy uniwersytety, ale także bazujące na działalności online i e-learningu.

Zarządzanie platformą e-learningową może być wykonywane przez każdą osobę posiadającą odpowiednie uprawniania w systemie np. administratora lub innej, zdefiniowanej roli oraz nie wymaga znajomości żadnego języka programowania. Layout może zostać dostosowany do potrzeb osób korzystających z platformy LMS – stąd obsługa jest prosta i intuicyjna zarówno dla administratorów, jak i osób uczących się. Dodatkowo, firmy wdrażające LMS mogą liczyć na pełne przeszkolenie z jej obsługi oraz korzystać z udostępnianych  instrukcji manualnych.

Jakie mogą być udostępniane materiały szkoleniowe?

Stosowane obecnie rozwiązania LMS mają na celu już nie tylko udostępnianie gotowych treści szkoleniowych, ale także wspierają proces ich tworzenia. Platformy zapewniają narzędzia do samodzielnego tworzenia różnych form treści szkoleniowych w tym interaktywnych prezentacji czy nawet prostych gier. O możliwościach kreatora do tworzenia materiałów szkoleniowych pisaliśmy tutaj.

Do form materiałów szkoleniowych, które mogą być udostępniane w LMS to:

 • Lekcje – materiały w formie prezentacji, które mogą być udostępniane w formie gotowych szkoleń opracowanych w standardzie SCORM, bądź tworzone bezpośrednio na platformie przy pomocy wbudowanego kreatora szkoleń.
 • Testy wiedzy – moduł testów budowanych bezpośrednio na platformie, bez konieczności korzystania z narzędzi zewnętrznych. Testy mogą być tworzone z wykorzystaniem różnych typów pytań.
 • Pliki – materiały udostępniane w gotowej postaci tzn. nie mogą być edytowane bezpośrednio na platformie. Typy plików, które mogą być udostępniane to m.in. pdf, pliki pakietu Office (np. .xls, .ppt, .doc,), pliki multimedialne (np. .mp3, .mp4, .jpg, .png). Pliki mogą być odtwarzane/wyświetlane bezpośrednio na platformie lub udostępniane do pobrania.
 • Ankiety – moduł pozwalający m.in. na badanie satysfakcji Użytkowników np. z korzystania z funkcjonalności platformy. Ankiety budowane są wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych bezpośrednio na platformie. Ankiety, tak jak w przypadku testów mogą być zbudowane z różnych typów pytań.
 • Certyfikaty (Zaświadczenia) – wewnątrz szkoleń e-learningowych możliwe jest skonfigurowanie certyfikatu, który możliwy będzie do wygenerowania przez Użytkowników platformy po spełnieniu określonych warunków m.in. ukończenia określonego materiału szkoleniowego, uzyskania oceny, itp.
 • Forum – możliwość udostępniania forum, które w zależności od konfiguracji może wymagać tworzenia wątków przez administratora lub być w pełni moderowane przez Użytkowników platformy.

Monitorowanie postępów w nauce pracowników

Platforma LMS dla firm

Kluczową zaletą LMS jest możliwość śledzenia i monitorowania postępów pracowników korzystających z platform. Bez względu na rozmiar grupy, którą zarządza firma LMS zapewnia zautomatyzowany i szybki dostęp do statystyk, które mogą być przetwarzane bezpośrednio na platformie, bądź pobierane do plików. Oprócz tradycyjnych form raportowania LMS może posiadać wbudowany system powiadomień (tzw. system alertowy) informujący w czasie rzeczywistym o aktualnym statusie postępów w realizacji kursów.

Jakie usługi mogą być świadczone w ramach LMS?

Przy wdrożeniu LMS w swojej firmie możesz wybrać zakres odpowiednich usług, do których należy:

 • Hosting – jeżeli nie posiadasz własnych serwerów, platforma może zostać wdrożona oraz hostowana na serwerach dostawcy platformy. Wraz z hostingiem uzyskasz dostęp do kopii bezpieczeństwa, które mogą być wykonywane w odpowiedniej dla Twojej firmy częstotliwości.
 • Helpdesk – stałe wsparcie techniczne dla wszystkich użytkowników LMS.
 • Administracja – jeżeli nie chcesz zarządzać samodzielnie platformą, dostawca LMS zrobi to za Ciebie.
 • Baza gotowych szkoleń – jest to opcja, którą warto rozważyć w sytuacji gdy nie dysponujesz gotową bazą szkoleń np. onboardingowych.

Zalety platformy LMS

LMS daje wiele korzyści i zalet zarówno dla firm, jak i pracowników. Do najważniejszych zalet można przypisać:

 • Minimalizację kosztów nauki i rozwoju nowych oraz obecnych pracowników.
 • Skrócenie okresu wdrażania (onboardingu) nowych pracowników.
 • Zachowanie zgodności udostępnianych procedur oraz dokumentów firmowych.
 • Możliwość tworzenia indywidualnych planów nauki.
 • Wspieranie pracy managerów oraz działów HR poprzez optymalizację procesu zarządzania pracownikami.
 • Możliwość stałego monitorowania postępu nauczania pracowników.
 • Centralizację materiałów szkoleniowych w jednym systemie.
 • Elastyczność – możliwość dostosowania LMS do potrzeb i wizji firmy.
 • Dostępność materiałów w każdym miejscu oraz czasie.

Jeżeli chcesz przekonać się jaki LMS jest dla Ciebie najlepszy pomożemy Ci w wyborze. Teraz możesz testować naszą platformę e-learningową bezpłatnie przez 30 dni – szczegóły poznasz tutaj.

Rozpocznij 30 dniowy, darmowy okres próbny