Gramy do jednej bramki, czyli realizacja szkolenia online

Przymierzasz się właśnie do realizacji szkolenia online w Twojej organizacji i wydaje Ci się
to być czarną magią? Czasem tworzenie kursów może okazać się skomplikowanym procesem np. w wyniku komunikacyjnych turbulencji. Jak wspólnie z zespołem projektującym kursy ubezpieczyć się na wypadek czarnego scenariusza? O czym należy pamiętać, aby proces tworzenia szkolenia przebiegł bezkolizyjnie, a efekty były imponujące? W tym artykule przybliżamy, jak wygląda realizacja szkolenia online we współpracy z nami.

 1. Informacje na start: analiza potrzeb klienta
 2. Tworzymy plan: przygotowania do projektowania szkolenia online
 3. Próba generalna: projektujemy szkolenie
 4. Do dzieła: realizujemy szkolenie
 5. Podsumowanie

Informacje na startanaliza
potrzeb klienta

Zanim rozpoczniemy tworzenie szkolenia, musimy Cię poznać i zdiagnozować Twoje 
cele i potrzeby. To Twój moment, by:

 • opowiedzieć nam o sobie i tym, jak wygląda codzienność pracowników Twojej organizacji,
 • jasno określić, co chcesz osiągnąć za pomocą szkolenia,
 • wskazać grupę docelową i jej poziom wiedzy,
 • podpowiedzieć nam, jakie konkretne wyzwania ma rozwiązać to szkolenie online,
 • czy powinien znaleźć się w nim test zaliczający podejście,
 • czy ma być ono obowiązkowe dla wszystkich użytkowników, a może lepiej, żeby 
  była to luźna forma do przejścia jedynie dla chętnych?

Odpowiedź na te pytania, pozwoli nam precyzyjnie spersonalizować szkolenie i zyskać pewność, że odpowiednio zaspokoi ono Twoje potrzeby. Szczególnie ważne jest opisanie grupy docelowej – dzięki temu z łatwością dobierzemy multimedialność adekwatną
do wieku użytkowników, opracujemy szkolenie zgodne ze standardem WCAG dla osób
z niepełnosprawnościami, czy stworzymy formę fabularną lub grywalizacyjną dla młodszych odbiorców. Jeśli opowiesz nam, jak wyglądają codzienne wyzwania pracowników Twojej organizacji, będziemy w stanie dopasować treść szkolenia tak, by jak najcelniej trafiła
do jego odbiorców.

Tworzymy plan: przygotowania do projektowania szkolenia online

Teraz wchodzimy w fazę planowania i projektowania. Na podstawie dostarczonych materiałów merytorycznych tworzymy strukturę szkolenia online. To jest też czas na wycenę projektu. Ten etap naszej współpracy jest kluczowy – odpowiednio określony zakres informacji, które mają zostać zawarte w szkoleniu ułatwi nam stworzenie wartościowego
i atrakcyjnego projektu. Tym razem Twoja rola to:

 • aktywny udział w planowaniu, by treści były maksymalnie dopasowane do Twoich potrzeb,
 • określenie zakresu materiału, z którego powinno powstać szkolenie (może to być np. plik Word lub Power Point),
 • przesłanie wszelkich plików, które chcesz, aby zostały zawarte w szkoleniu, np. zdjęć, plików PDF czy audio,
 • określenie, czy szkolenie powinno mieć prostą, ikonograficzną formę, czy lepsze będzie bardziej rozbudowana forma z wątkami fabularnymi i specjalnie
  stworzonymi bohaterami,
 • przesłanie przykładowych case studies – by jak najrealniej oddać rzeczywistość Twojej organizacji,
 • określenie aspektów audiowizualnych: w jakim stylu graficznym ma być szkolenie, czy powinno mieć lektora?

Dostarczenie realnych case studies i przykładów z życia firmy jest szczególnie ważne,
jeśli szkolenie e-learningowe ma wiernie oddawać rzeczywistość pracowników organizacji. Warto dodać je do treści szkolenia – dzięki temu użytkownicy są w stanie lepiej utożsamić
się z omawianymi tematami i odnieść je, by finalnie lepiej zapamiętać przekazywaną wiedzę. Zastanawia Cię, jak określić styl graficzny? Możemy narysować grafiki i bohaterów specjalnie dla Ciebie, posiadamy pokaźną bazę postaci rysunkowych lub zdjęciowych. A jeśli interesuje Cię proste szkolenie infograficzne w stylu zdjęciowym – również nie ma najmniejszego problemu!

Próba generalna:projektujemy szkolenie

Na tym etapie powstaje tzw. scenariusz szkolenia. Ma on formę dokumentu Power Point, więc nie przestrasz się, gdy go dostaniesz – to nie jest jeszcze finalny
efekt! Projektujemy go na podstawie przesłanych materiałów merytorycznych

i z wykorzystaniem wszystkich przesłanych wcześniej plików. Jest to swego rodzaju próba generalna przed realizacją docelowej formy szkolenia online: scenariusz ma realnie odzwierciedlić jego układ, a Ty już na tym etapie możesz zweryfikować zarówno treści,
jak i układ graficzny. Na tym etapie Twoja rola to:

 • pozostawanie w kontakcie z nami na wypadek potrzeby rozwiania
  ewentualnych wątpliwości,
 • weryfikacja otrzymanego scenariusza i naniesienie koniecznych poprawek.

Weryfikacja scenariusza jest bardzo ważnym etapem procesu – dzięki naniesionym poprawkom dalsze etapy realizacji szkolenia przebiegną sprawnie i bezkolizyjnie.

Do dzieła: realizujemy szkolenie

Na tym etapie dzieje się cała magia. Gotowy scenariusz przekładamy na język programu Articulate Storyline, by dostarczyć gotowe szkolenie e-learningowe w formie paczki SCORM. Dlaczego wybraliśmy właśnie ten program? Articuate to komercyjne narzędzie, dzięki któremu klient po zakończonym projekcie może otrzymać od nas pliki źródłowe i sam wprowadzać aktualizacje do niej. Na tym etapie do Twoich zadań należy:

 • czekanie na efekty naszej pracy,
 • a następnie weryfikacja gotowego szkolenia.

Teraz możesz sprawdzić finalny efekt naszej pracy i zgłosić konieczne poprawki, a następnie udostępnić szkolenie online użytkownikom i sprawdzić jego efekty.

Podsumowanie

Nasza sprawna współpraca to klucz do sukcesu. Zacznij zatem od dokładnej analizy potrzeb, aby cele szkolenia były jasne, a Twoje oczekiwania sprecyzowane. Następnie prześlij nam wkład merytoryczny, który posłuży za materiał do projektowania treści. My zadbamy o to, aby były one podane atrakcyjnie i dostosowane do Twojej grupy docelowej. Kiedy treści
są gotowe, pora na testy i ewentualne poprawki. Po umieszczeniu finalnej wersji szkolenia
na platformie zyskuje ono własne życie – monitoruj postępy uczestników i zbieraj ich opinie, aby szkolenie, w razie potrzeby, ciągle ewoluowało.

Pamiętaj: Twój udział i opinie na każdym etapie realizacji szkolenia e-learningowego są 
na wagę złota! Gwarantują one, że szkolenie będzie skuteczne i dostosowane do Twoich potrzeb. Zależy nam, aby tworzone przez nas treści miały jak najwyższą jakość i pomagały użytkownikom w ich rozwoju. Dobre szkolenie online służy Twoim pracownikom i całej organizacji. Wspólnie możemy osiągnąć ten cel!