AktualnościSystem HRexit interview -ankieta na wyjście

Exit interview (poll, rozmowa na wyjście, kwestionariusz wyjściowy) to rozmowa, ankieta przeprowadzana z odchodzącym pracownikiem. Jest to bardzo niedoceniane narzędzie, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie informacji, których nie udzieliłby w trakcie trwania pracy żaden pracownik.

Ankiety to doskonałe narzędzie by, poznać mocne i słabe strony organizacji. Dowiedzieć się o sytuacjach, które mają miejsce oraz zdobyć ocenę poszczególnych obszarów jak rekrutacja, onboarding, szkolenia, systemy motywacyjne, współpraca w zespole, zarządzanie przez kadrę menadżerską i wiele innych.

Analiza wyników pozwoli poprawić powyższe obszary i pozwolić na zmniejszenie rotacji pracowników, a jednocześnie daje możliwość by jeszcze bardziej wzmocnić obszary, które są przez pracowników docenione.

Jak przeprowadzić exit interview z wykorzystaniem SSE (Systemu Smart Education)?

Krok 1: Utwórz ankietę

SSE posiada wbudowany kreator tworzenia ankiet, który jest intuicyjny w obsłudze. Pozwala na zadawanie pytań:

  1. Jedno i wielokrotnego wyboru
  2. Ocenę w skali danego obszaru (np. 1-5, negatywnie – bardzo dobrze)
  3. Otwartych – krótkich i długich wypowiedzi (limit znaków)
  4. Tak/Nie, Prawda/Fałsz
  5. Z możliwością odpowiedzi poprzez dodanie dowolnego pliku, zdjęcia, filmu wideo

Krok 2: Udostępnij ankietę, przeprowadź rozmowę

Menadżer przesyła zaproszenie do wypełnienia ankiety do danego pracownika. Może on również zapisać do niej danego użytkownika ręcznie (ręczny zapis do ankiety poprzez wyszukanie pracownika w systemie) lub automatycznie, gdy do Systemu jest przesyłana data zakończenia wspó