Czy wiesz wszystko na temat RODO? Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadziło nowe przepisy dla wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane na terenie Unii Europejskiej w trybie zautomatyzowanym. Głównym celem e-learningu RODO jest zapoznanie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych i ich prawidłowym wdrożeniu.

Kurs RODO dla firm w formie e-learningu

Dostęp do szkolenia online stanowi innowacyjną metodę oraz wygodny sposób, by zrealizować kurs w dogodnym czasie i miejscu. Dzięki szkoleniu RODO Twoja firma będzie mogła zastosować prawidłowy system zabezpieczania danych osobowych, co bezpośrednio wpłynie na ich bezpieczeństwo i pozwoli uchronić przedsiębiorstwo przed karami związanymi z naruszeniem przepisów.

Szkolenie RODO online ze Smart Education

Profesjonalne szkolenie z nowych zasad przetwarzania danych osobowych dedykujemy średnim i dużym organizacjom oraz przedsiębiorstwom. Pracownikom działu administracji, obsługi klienta, marketingu, sprzedaży i HR, inspektorom ochrony danych, administratorom. Formuła szkolenia RODO online zapewnia nieograniczony dostęp do platformy natychmiast po opłaceniu kursu. Szkolenie e-learningowe RODO powstało z myślą o pracodawcach, którzy chcą podnieść świadomość swoich pracowników dotycząca ochrony danych osobowych.

Dlaczego warto wybrać szkolenie e-learningowe RODO na naszej platformie?

Szkolenie RODO zostało opracowane przy współpracy ekspertów z dziedziny prawa i przetwarzania danych osobowych. Nasze szkolenia e-learningowe zapewniają wygodę, są gwarancją jakości merytorycznej, atrakcyjności wizualnej, skuteczności i redukcji kosztów szkolenia pracowników. Szkolenie e-learningowe RODO może być też traktowane jako wstęp lub uzupełnienie szkoleń tradycyjnych. Niewątpliwą zaletą oferty jest możliwość szybkiego przyswojenia wiedzy, nieograniczonego dostępu do opracowanych przez nas materiałów oraz zdobycie certyfikatu ukończenia kursu. Nasze doświadczenie w zakresie e-learningu obejmuje ponad 650 000 użytkowników szkoleń e-learningowych, dzięki czemu zaufało nam blisko 150 klientów.

Szkolenie online zostało podzielone na następujące bloki tematyczne:

Moduł 1: Czym jest RODO?

 • RODO. Odpowiedź na nowe wyzwania
 • Na czym polegają zmiany? Dyrektywa a rozporządzenie
 • Kiedy zaczęło obowiązywać RODO i co dalej z UODO?
 • Co ta zmiana oznacza dla Ciebie i organizacji, w której pracujesz?

Moduł 4: Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do informacji
 • Prawo do żądania kopii danych osobowych przetwarzanych przez ADO
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych

Moduł 2: Ważne role i pojęcia

 • Czym są dane osobowe?
 • Dane osobowe – nie zawsze jednoznaczny termin
 • Informacje, które zawsze są danymi osobowymi
 • Informacje, które mogą być danymi osobowymi
 • Dane osobowe – najprostsze ujęcie
 • Co nie jest danymi osobowymi
 • Dane wrażliwe
 • Czy przetwarzam dane osobowe?
 • Administrator danych osobowych
 • Współadministratorzy
 • Podmiot przetwarzający – procesor
 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
 • Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)

Moduł 5: Wpływ RODO na działy w firmie

 • HR, a RODO (case study)
 • Marketing, a RODO (case study)
 • Sprzedaż, a RODO (case study)

Moduł 3: Obowiązki administratorów (ADO)

 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Prawnie uzasadniony cel ADO a prawa osób, których dane przetwarzamy
 • Kiedy należy informować o przetwarzaniu danych?
 • Zbieranie danych bezpośrednio — art. 13 RODO
 • Obowiązek informacyjny w praktyce
 • Zbieranie danych z innych źródeł
 • Umowa powierzenia i powierzanie danych osobowych
 • Przekazywanie danych – udostępnienie czy powierzenie?
 • Ochrona danych na etapie projektowania: nowa filozofia
 • Privacy by design: ochrona danych na etapie projektowania
 • Privacy by default: domyślna ochrona danych
 • Co zmienia RODO: podejście oparte na zasadzie ryzyka
 • DPIA, czyli jak oceniać ryzyko?
 • Rola pracowników w zabezpieczeniu danych
 • 6 podstawowych zasad zabezpieczenia danych
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
 • Nowe zasady transferu danych do państw trzecich

Moduł 6: Odpowiedzialność prawna

 • Kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych
 • Co będzie karane
 • Co będzie brane pod uwagę przy wymierzaniu kary
 • Prawo do odszkodowania
 • Bezpieczeństwo danych: Twoja rola

Moduł 7: Test

Zapraszamy do kontaktu online i realizacji e-learningu RODO ze Smart Education!