Opracowując i wdrażając e-learningowe szkolenia BHP, stawiamy nie tylko na merytorykę, ale w głównej mierze na stopień angażowania uczestników. Praktyka pokazuje, że czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na skuteczność przeprowadzanego kursu jest to, na ile jest on ciekawy dla samych użytkowników. Tylko przy ich dużym zaangażowaniu można liczyć na spełnienie zarówno formalnej, jak i praktycznej funkcji szkolenia.

Szkolenie e-learningowe z BHP ze Smart Education

Na rynku działamy od przeszło 13 lat, dostarczając naszym klientom gotowe i intuicyjne szkolenia, umożliwiające skuteczną naukę online. Nasze szkolenia opracowane są w standardach AICC czy SCORM co umożliwia osadzanie ich na różnego rodzaju platformach e-learningowych. Świadczone przez nas usługi związane z e-learningiem BHP obejmują cały proces szkoleniowy.

W ramach kursów zapewniamy kompleksową zdalną obsługę, obejmującą m.in.:

  •  importowanie użytkowników,
  •  przesyłanie zaproszeń, przypomnień i bieżących komunikatów,
  •  generowanie certyfikatów,
  •  profesjonalne wsparcie techniczne,
  •  opracowywanie szczegółowych raportów.

Najważniejsze cechy szkolenia BHP

Oferowane przez naszą firmę szkolenia e-learningowe BHP przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych oraz kadry kierowniczej. Wszystkie kursy aktualizujemy na bieżąco pod kątem zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami. Po ich ukończeniu przez uczestników, zapewniamy certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Można wygenerować je w formie PDF-ów i przekazać do podpisania zewnętrznemu ekspertowi BHP lub otrzymać podpisane bezpośrednio przez jednego z naszych ekspertów BHP.

Treść szkoleń możemy dostosować ściśle do potrzeb Klienta, tak aby zmaksymalizować ich wymiar praktyczny. Szkolenie można uruchomić bezpośrednio z przeglądarki internetowej, korzystając z naszej platformy lub z platformy klienta. Dostęp do szkoleń jest możliwy również z poziomu urządzeń mobilnych.

Unikalne podejście do e-learningu BHP

Naczelnym celem, jaki przyświeca nam podczas projektowania szkoleń e-learningowych BHP nie jest ich wartość praktyczna. Dążymy do tego, aby każdy z pracowników został wyposażony w przydatną wiedzę oraz umiejętności, które zapewnią mu pełnię bezpieczeństwa w miejscu pracy. W związku z tym, nasze kursy są przede wszystkim ciekawe i angażujące. Zamiast przekazywać suche informacje, skłaniamy uczestników do aktywności za pośrednictwem licznych scenek sytuacyjnych, ćwiczeń pozwalających utrwalić sobie właściwe odruchy i postawy. Poszczególne moduły szkoleń kończą testy sprawdzające informacje przyswajane w trakcie nauki. Jeśli zatem oprócz spełnienia wymogu formalnego chcesz również zapewnić swojemu zespołowi możliwość pozyskania praktycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, nasze szkolenia spełnią te oczekiwania. Nasze szkolenia skierowane są do firm i organizacji, które są zainteresowane innowacyjnym i efektywnym e-learningiem BHP.

Więcej informacji na temat szkoleń BHP w naszym portalu Dolineo.