Smart informuje, że:

  1. dane kontaktowe Smart to: Smart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin;
  2. Smart przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu kontaktu z Panią/Panem w związku z wypełnieniem przez Panią/Pana formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Smart, tj. kontakt z osobami zainteresowanymi współpracą ze Smart); a także po wyrażeniu zgody poprzez zaznaczenie checkboxów w celu informacji n. t. produktów, promocji, organizowanych wydarzeń oraz innych usług oferowanych przez Smart i kontaktu telefonicznego n. t. promocji, szkoleń, organizowanych wydarzeń oraz innych usług oferowanych przez Smart (podstawa  prawa: art.6 ust. 1 lit. RODO, art. 10 ustawy z dnia 18 lipca  2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U.2019.123, ze zm. z Dz.U.2019.730 art. 63) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U.2018.1954 ze zm. Dz.U.2019.730).
  3. Pani/Pana dane będą udostępniane tylko w razie potrzeby: dostawcom usług zapewniającym Smart funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, doradcom prawnym, biznesowym, firmom kurierskim, pocztowym, firmie prowadzącej usługi księgowe, zaufanym partnerom Smart współpracującym ze Smart w zakresie świadczenia usług na rzecz Klientów i Kontrahentów Smart;
  4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych kontaktowych będą przetwarzane do dnia upływu 10 lat od dnia pierwszego kontaktu ze strony Smart lub do dnia wykonania złożonego przez Panią/Pana wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  5. są Państwo uprawnieni do żądania od Smart dostępu do swoich danych osobowych; b. sprostowania swoich danych osobowych; sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia danych osobowych w każdej chwili (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem)
  6. podanie danych osobowych jest warunkiem skontaktowania się z Panią/Panem, a brak podania wyżej wskazanych danych uniemożliwia kontakt z Panią/Panem;
  7. nie podlega Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa;
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.