Smart informuje, że:

  1. dane kontaktowe Smart to: Smart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa;
  2. Smart przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu kontaktu z Panią/Panem w związku z wypełnieniem przez Panią/Pana formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Smart, tj. kontakt z osobami zainteresowanymi współpracą ze Smart); a także po wyrażeniu zgody poprzez zaznaczenie checkboxów w celu informacji n. t. produktów, promocji, organizowanych wydarzeń oraz innych usług oferowanych przez Smart i kontaktu telefonicznego n. t. promocji, szkoleń, organizowanych wydarzeń oraz innych usług oferowanych przez Smart (podstawa  prawa: art.6 ust. 1 lit. RODO, art. 10 ustawy z dnia 18 lipca  2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U.2019.123, ze zm. z Dz.U.2019.730 art. 63) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U.2018.1954 ze zm. Dz.U.2019.730).
  3. Pani/Pana dane będą udostępniane tylko w razie potrzeby: dostawcom usług zapewniającym Smart funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, doradcom prawnym, biznesowym, firmom kurierskim, pocztowym, firmie prowadzącej usługi księgowe, zaufanym partnerom Smart współpracując