przemek

przemek

Dostępność cyfrowa i standardy WCAG w szkoleniach online

Żyjemy w rzeczywistości, która staje się coraz bardziej pełna empatii i zorientowana na trudności osób z różnego typu ograniczeniami. Znajduje to swoje odbicie również w świecie cyfrowym. W odpowiedzi na bariery powszechne w jego obszarze, stworzono zestaw wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych: WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines). Czy realizacja wysokiej…