E-learning

E-learning

Rozwijaj kompetencje pracowników 24/7

Rozwijaj kompetencje pracowników dostarczając im treści szkoleniowe za pośrednictwem platformy e-learningowej dostępnej 24/7 na każdym urządzeniu stacjonarnym i mobilnym.

Zwiększ efektywność, zaangażowanie, współpracę i aktywność. Platforma e-learningowa to centralny punkt zdobywania i udostępniania, testowania wiedzy dla całej organizacji.

Dzięki E-learningowi

Udostępnisz szkolenia e-learningowe dla pracowników, Partnerów i Klientów

Sprawdzisz wiedzę na wybrane tematy

Wygenerujesz raporty i statystyki

E-learning umożliwia

tworzenie treści tekstowo-graficznych wraz z ćwiczeniami utrwalającymi zdobytą wiedzę

dodawanie plików audio, wideo, pdf i w innych formatach

tworzenie testów i ankiet

umieszczenie zewnętrznie zakupionych szkoleń e-learningowych w formacie SCORM 1.2

uzależnianie dostępu do treści w zależności od dat, wyników, zapoznania się z plikiem

generowanie raportu i statystyk z wyników osiąganych
w e-szkoleniach

zarządzanie użytkownikami, grupami

integrację z zewnętrznymi systemami w celu pobierania danych użytkowników

Dla kogo jest przeznaczony

Dla firm do rozwoju kompetencji i zwiększania wiedzy:

Dla instytucji publicznych:

własnych pracowników

rozwój kadr i spełnianie wymagań prawnych

pracowników Partnerów, dystrybutorów, agentów zewnętrznych

komunikacja społeczna i edukacja z istotnych tematów

Klientów, w celach edukacyjnych

Wizualizacje E-learningu

Usługi dodatkowe rekomendowane do produktu

Rozwijaj kompetencje pracowników 24/7

Hosting
i serwis

Wspracie użytkowników

Wsparcie administratorów

Administracja i komunikacja wew.

Rekomendowane produkty uzupełniające

Rozwijaj kompetencje pracowników 24/7

Dedykowane szkolenia e-learningowe

Sprawdź

Gotowe szkolenia e-learningowe

Sprawdź

Filmy animowane

Sprawdź

Dolineo.com

Sprawdź